Rädda bygden – Riv ut den småskaliga vattenkraften

Jag trodde att man inom Centern värnar miljö och landsbygd…

Jag får nog tänka om!

 

Så här skriver Centern i Dala Demokraten:

”Kraftverk och dammar som funnits i många hundra år är en naturlig del av landskapet och har skapat värdefulla kulturmiljöer. Utan kvarndammen sjunker huspriser och badplatser försvinner, grundvatten och brunnar hotas.”

Allvarligt!?

Ska det vara ett argument för att behålla dammar med småskaliga vattenkraftsutvinning? Nära på 2000 av dessa småskaliga kraftverk utgör inte ens brus i det svenska elnätet! De har heller ingen nytta vad gäller att fungera som elreserv! Därtill är de för små och verkningslösa!

Har de inte läst på? Vet de ingenting om hur man idag kan öppna upp ett vattendrag och ändå behålla vattenspeglar?! Inte det mest optimala, men kanske det näst bästa när en total utrivning inte blir fallet!

Vet de inget om hur mycket sportfiske och naturturism avger i pengar idag?

Nedan text är hämtad från ett arbete framtaget av Älvräddarna, Sportfiskarna, WWF och Naturskyddsföreningen tillsammans som heter ”Rikedomar runt rinnande vatten”:

”Turismen och besöksnäringen i Sverige har växt under flera år i följd. Den totala turismkonsumtionen uppgick år 2013 till 284,4 miljarder sek och skapade ca 173 000 jobb. Exportvärdets andel av konsumtionen har dessutom ökat mycket snabbare än inom annan industri och utgör nu ca 37%. Besöksnäringens andel av BNP är ca 3,1 %, vilket t ex är nära dubbelt så mycket som värdet av Sveriges skogsbruk, jordbruk och yrkesfiske tillsammans. Tillväxtmöjligheterna framöver är dessutom fortsatt mycket goda.
Enligt en studie som ETOUR genomfört om naturbaserad turism är de viktigaste naturmiljöerna
i Sverige för naturturistisk verksamhet skogar, sjöar och älvar. Vidare är fiske en av de viktigaste
naturturistiska aktiviteterna.
Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten konstaterade senast 2013 att med rätt förutsättningar har sportfisketurismen och annan naturbaserad turism betydande potential att bidra till Sveriges utveckling som besöksland.
Sportfisket är en av Sveriges största fritidssysselsättningar med närmare 2 miljoner svenskar som
fiskar varje år. I hela Europa finns dessutom fler än 25 miljoner aktiva sportfiskare som genererar
mer än 25 miljarder euros i omsättning årligen. Många av dessa reser regelbundet för att fiska,
en del även till andra länder.”

Det finns alltså studier visar på att ett öppnat vattendrag där fisk och andra djur kan vandra fritt, ger mer pengar än de småskaliga kraftstationer vi har idag gör. Och det är då pengar som går till bygden! Direkt till de som bor intill dessa vatten!

Hur mycket mer kan man räkna med att ett hus eller en stuga är värd bara för att den ligger intill en slamsamlande damm med försumbart liv? Inte speciellt mycket!

Tänk då istället att detta vattendrag öppnas och fisk börjar simma upp och föröka sig och skapa en fiskbar stam. Tänk dig hur det fria och allt friskare vattnet skapar en biologisk mångfald med djur, växter och organismer vilket i sin tur ger en ekologisk och vacker närmiljö. Det vill säga att det som händer är att tidigare döda partier i miljön åter börjar sjuda av djurliv och rent botaniskt exploderar.

Detta medför att fisketurister och andra turister börjar söka sig till området för att fiska och uppleva djur- och naturlivet. Det börjar bli förfrågningar till de lokalt boende och verkande om att hyra och köpa tjänster så som boende, guidningar, båtar, cyklar med mera. Lokala caféer, matställen, mackar, affärer med mera får ett högre tryck från konsumenter, vilket i sin tur gör så att de kan ha råd att finnas kvar i bygden.

Detta är alltså inkomster och förtjänster som går direkt till de lokalt boende och verkande i bygden, och inte ner i börsen på bolag som inte lägger mycket, om ens något alls, i det närområde de har förstört.

I vilket av dessa fall tror du ditt liv skulle kännas bäst? I vilket av dessa fall tror du att ditt hus, din stuga eller fastighet skulle vara mest begärlig för andra?

Sist men inte minst… I vilket av dessa fall skulle du helst vilja leva ditt liv?

För mig personligen finns det ingen tvekan!

Mvh-Magnus Bozell

Om A S F / Magnus Bozell

En helt vanlig pappa och man som älskar i stort sett allt som har med fiske att göra! Fiskar helst med fluga och lätt spinn efter Öring, Harr, Abborre och Gädda i älvar, åar, hav, sjöar och tjärnar. Fiskeintresset började i unga år när jag fick följa med min idol och morfar på bäckmete i Rämmaån i Älvdalen, inkletad i äkta gammal Bäckolja av mormor...

Se Även

Jag vilar flugspöt och tittar på solnedgången

Österdalälven öppnar för året

Så kom äntligen 16 maj och första chansen att få vifta med flugspöt efter öring …

Kommentera